Asp.NET Liste Elemanlarına Ait Metotlar


Twitter'da Paylaş Favorilerime Ekle

 

ListBox, DropDownList, CheckBoxList, RadioButtonList ve BulletedList kontrollerine ait özellikleri bir önceki konuda anlatmıştık. Bu kontrollere ait çok kullanılan bazı metotlar şunlardır:

Items.Add() Metodu

Listeye yeni eleman eklemeye yarar.

ListBox1.Items.Add ( "Ankara" ) ;

Items.Remove() Metodu

Listedeki bir elemanı silmeye yarar.

DropDownList1.Items.Remove( "Ankara" ) ;

Items.Clear() Metodu

Listenin tüm elemanlarını temizlemeye yarar.

DropDownList1.Items.Clear ( ) ;

asp.net liste türündeki kontroller ve özellikleri,dropdownlist checkboxlist radiobuttonlist listbox özellikleri örnekleri metotları, liste eleman ekleme silme çıkarma