C# Console - For Döngüsü Kullanımı

For Döngüsü

For döngüsü, belirtilen işlemlerin istenen şart sağlandığı sürece tekrarlanmasını sağlar.

Başlangıç değerinin ve koşulun belirtilebilmesi amacıyla bir değişken kullanılır. Aşağıdaki örnekte "i" isimli bir değişken kullanılmıştır. Değişkene vereceğimiz isim tamamen bize kalmıştır ancak programcılar genellikle "i, j, k" gibi değişken adlarını tercih ederler.

Aşağıdaki örneği inceleyerek for döngüsünü anlatalım:

Döngü for ifadesi ile başlar ve parantez içi birbirinden noktalı virgül ile ayrılan üç kısımdan oluşur:

i=1 ile değişkenin başlangıç değeri belirtilmiştir.

İkinci kısımda döngünün çalışma şartı belirtilir. Belirtilen şart her defasında kontrol edilir ve tutuyorsa döngü çalışmaya devam eder. Şart tutmadığında ise döngü sona erer ve program döngüden sonraki satırlardan devam eder. Bu örnekte i değişkeninin değeri 100'den küçük veya eşit olduğu sürece döngü tekrarlanacaktır.

i++ ile de döngü her döndüğünde i değişkeninin değerinin 1 artırılması sağlanmıştır. Artış veya azalış miktarı programcıya bağlıdır. Örneğin buraya i-=5 yazsaydık i değişkeni döngünün her adımında 5 azalırdı.

int i;

for (i = 1; i <= 100; i++)

{

    Console.WriteLine(i.ToString());

}

Console.ReadKey();

Yukarıdaki örnekte 1 ile 100 arasındaki sayılar alt alta yazdırılmıştır. 

i değişkeni döngünün başlangıç satırında da tanımlanabilir.

for (int i = 1; i <= 100; i++)
{

Console.WriteLine(i.ToString());          

}

Ayrıca döngü içerisinde yapılacak işlemler tek satırdan oluşuyor ise süslü parantezler kullanılmayabilir.

for (int i = 1 ; i <=100; i++) Console.WriteLine(i.ToString());

Konu Örnekleri kısmını inceleyiniz.

 
C# console for döngüsü kullanımı ve örnekleri, for döngüsü örnekler ve açıklamaları

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

For Döngüsü Örnek: Kullanıcıdan 10 defa sayı isteyen ve bu sayıların toplamını hesaplayan program
int toplam = 0;
 
for (long i = 1; i <= 10; i++)
{
Console.Write( i.ToString() + ". sayı: ");
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
toplam += a;
}
 
Console.WriteLine("Toplam: " + toplam.ToString() );
 
Console.ReadKey();
For Döngüsü Örnek: Kullanıcıdan 10 defa sayı isteyen, kaç tanesinin çift olduğunu bulan program
int durum = 0;
 
for (long i = 1; i <= 10; i++)
{
Console.Write( i.ToString() + ". sayı: ");
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
    if (a % 2 == 0) durum++;
}
 
Console.WriteLine(durum.ToString() + " tane çift sayı girdiniz.");
 
Console.ReadKey();
For Döngüsü Örnek: Girilen sayının asal olup olmadığını bulan program
Girilen sayıyı 2'den başlayarak kendisinin 1 eksiğine kadarki tüm sayılara bölelim ve kalana bakalım. Kalan 0 olduğunda durum değişkenini 1 artıralım. Döngü bittikten sonra durum değişkeni hala 0 ise sayı asal demektir çünkü döngü boyunca hiç bir sayıya bölünmemiştir.
Console.Write("Birinci sayı: ");
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
 
long durum = 0;
 
for (long i = 2; i < a; i++)
{
    if (a % i == 0) durum++;
}
 
if (durum > 0) Console.WriteLine("Sayı Asal Değil");
else Console.WriteLine("Sayı Asal");
 
Console.ReadKey();
For Döngüsü İçerisinde İf Kullanma
Girilen iki sayı arasındaki 5'e bölünen sayıları ekrana yazdırmak için, for döngüsü içerisinde if kullanarak o anki i değişkeninin 5'e bölümünden kalana bakarız. Kalan 0 ise sayıyı ekrana yazdırırken, kalan 0 değilse hiçbir şey yapmayız.
Console.Write("Birinci sayı: ");
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
 
Console.Write("İkinci sayı: ");
int b = int.Parse(Console.ReadLine());
 
for (int i = a; i <= b; i++)
{
    if(i % 5 == 0)
    Console.WriteLine(i.ToString());
}
 
Console.ReadKey();
For Döngüsü Örnek: Girilen sayının faktöriyelini hesaplayan program
Console.Write("Sayı: ");
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
 
int carpim = 1;
 
for (int i = 1; i <= a; i++)
{
    carpim= carpim * i;
}
 
Console.WriteLine(carpim.ToString());
Console.ReadKey();
For Döngüsü Örnek: Girilen iki sayı arasındaki tüm sayıları toplama
Console.Write("Birinci sayı: ");
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
 
Console.Write("İkinci sayı: ");
int b = int.Parse(Console.ReadLine());
 
int toplam = 0;
 
for (int i = a; i <= b; i++)
{
    toplam = toplam + i;
}
 
Console.WriteLine(toplam.ToString());
Console.ReadKey();
For Döngüsü Örnek: 1'den 100'e kadarki sayıları 2 atlayarak ekrana yazma
for (int i = 1; i <= 100; i+=2)
{
    Console.WriteLine(i.ToString());
}
 
Console.ReadKey();
For Döngüsü Örnekleri
Girilen iki sayı arasındaki tüm sayıları ekrana yazdıran program:
 
Console.Write("Birinci sayı: ");
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
 
Console.Write("İkinci sayı: ");
int b = int.Parse(Console.ReadLine());
 
for (int i = a; i <= b; i++)
{
    Console.WriteLine(i.ToString());
}
 
Console.ReadKey();


YORUMLAR
6829  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 107