C# if else Kontrol Yapısı

C# if else Kontrol Yapısı

if - else Kullanımı

if (şartımız)

{

Doğruysa yapılacak işlemler

}

Else

{

Yanlışsa yapılacak işlemler

}

 

Açıklama: if komutundan sonra parantez içerisinde şart yazılır.

İlk süslü parantezler arasına, şart doğru ise yapılacak işlemler yazılır.

Else kısmı isteğe bağlıdır. Şart yanlış ise yapılacak işlemler, else komutundan sonraki parantezler arasına yazılır.

Örnek:

Else kısmı isteğe bağlıdır. Yani şart yanlışken yapılacak birşey yoksa else kısmı yazılmayabilir: 

Ayrıca şart doğru ya da yanlış olduğunda yapılacak işlemler 1 satırdan oluşuyorsa küme parantezleri kullanılmayabilir: 

Hem doğruysa hem de değilse kısımları tek satır ise;

c# if örnekleri, if else örnekleri, else if örnekleri, elseif eğer değilse kullanımı, if else açıklama ve şart doğruysa ya da yanlışsa ona göre işlem yaptırma

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

if else if örnekleri
  • Girilen sayının tek mi çift mi olduğunu bulan program
  • Girilen sayı hem 2 hem de 3 ile tam bölünebiliyorsa “OK”, aksi halde “HATA” mesajı veren program
  • Girilen sayı hem 2 ile hem de 3 ile tam bölünebiliyorsa “2 ve 3’ün katı”, sadece 2 ile bölünebiliyorsa “2’nin katı”, sadece 3 ile bölünebiliyorsa “3’ün katı”, ne 2’ye ne de 3’e bölünmüyorsa “2 veya 3’ün katı değil” mesajı veren program
  • Girilen sayı hem 4, hem 5, hem de 6 ile bölünebiliyorsa “Sayı Uygun”, aksi halde “Sayı Uygun Değil” mesajı veren program
  • Girilen sayı 4, 5 ve 6 sayılarından en az birine bölünüyorsa “Sayı Uygun”, aksi halde “Sayı Uygun Değil” mesajı veren program
  • Girilen sayı 0 ile 100 arasında ve çift ise “Sayı Uygun”, aksi halde “Sayı Uygun Değil” mesajı veren program
  • Girilen 3 sayıdan en az biri 50’den büyükse “Yeterli”, aksi halde “Yetersiz” mesajı veren program
  • Girilen 3 sayının hepsi 0’dan büyük ve çift ise “Başarılı Giriş”, aksi halde “Başarısız giriş” mesajı veren program
 
Tek mi çift mi

Klavyeden girilen sayının tek mi çift mi olduğunu bulan programı yazınız.YORUMLAR
7095  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 369