JavaScript Tarih Saat Metotları

JavaScript Tarih Saat Metotları

JavaScript Tarih Saat Metotları

JavaScript’te Date türündeki nesnelerden parça halinde bilgi almak için Get metotları, nesneler içindeki bilgiyi değiştirmek içinse Set metotları kullanılır.

Get Metotlarının Kullanımı

getDate(): Tarih bilgisinin gün kısmını alarak 1-31 arasında bir sayı şeklinde gösterir.

getDay(): Haftanın günü bilgisini 0-6 arasında bir sayı şeklinde gösterir.

getFullYear(): Yıl kısmını alır.

getHours(): 0-23 arasında olacak şekilde saat kısmını alır.

getMilliseconds(): Milisaniye kısmını alır (0-999).

getMinutes(): 0-59 şeklinde dakika kısmını alır.

getMonth(): 0-11 arasında olacak şekilde ay bilgisini alır. Ocak için 0, Şubat için 1, ..

getSeconds():  Saniye kısmını alır. (0-59)

getTime(): 1 Ocak 1970 tarihi ile aradaki zamanı milisaniye cinsinden verir.

Örnek Kullanımlar:

var zaman = new Date(23,9,29);

document.getElementById("kutuTarih").innerHTML = zaman.getFullYear();

Sonuç  1923 olur.

document.getElementById("kutuTarih").innerHTML = zaman.getMonth();

Sonuç 9 olur.

Set Metotlarının Kullanımı

setDate(): Gün kısmını ayarlamakta kullanılır. 1 ile 31 arasında bir değer alır.

setFullYear(): Sırasıyla yıl, ay ve gün kısımlarını ayarlamakta kullanılır. Ay ve gün kullanılmayabilir.

setHours(): Saat kısmını ayarlar.

setMilliseconds(): Milisaniye kısmını ayarlar. (0-999)

setMinutes(): Dakika kısmını ayarlar. (0-59)

setMonth(): Ay kısmını ayarlar. Ocak için 0, Şubat için1, … (0-11)

setSeconds(): Saniye kısmını ayarlar. (0-59)

setTime(): 1 Ocak 1970’e milisaniye cinsinden değer eklenerek yeni bir tarih elde edilmesini sağlar.

Kullanım Örnekleri:

var zaman = new Date();

zaman.setFullYear(1923,9,29);

Zaman nesnesine yıl, ay ve gün ataması yapıldı. (29 Ekim 1923 – Ekim için 9 girilmeli)

zaman.setDate(11);

zaman nesnesindeki gün bilgisi 11 olarak değiştirildi.

zaman.setMonth(11);

zaman nesnesindeki ay bilgisi 11 (aralık) olarak değiştirildi.

Gün Ekleme İşlemi

Var olan bir tarih nesnesine gün cinsinden süre ekleyerek yeni bir tarih şu şekilde elde edilebilir.

var zaman = new Date();

zaman.setDate(zaman.getDate()+100);

Konu örnekleri kısmını inceleyiniz.

javascript tarih metotları, javascript date metotları, tarih bilgisini alma, yıl gün ay bilgisini alma elde etme, javascript gün ekleme, tarih bilgisini değiştirme ayarlama

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

JavaScript getTime metodu kullanımı Kendin Dene
JavaScript bir tarihe gün ekleme örneği Kendin Dene


YORUMLAR
1548  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 391