Asp.NET Liste Elemanlarına Ait Metotlar

ListBox, DropDownList, CheckBoxList, RadioButtonList ve BulletedList kontrollerine ait özellikleri bir önceki konuda anlatmıştık. Bu kontrollere ait çok kullanılan bazı metotlar şunlardır:

Items.Add() Metodu

Listeye yeni eleman eklemeye yarar.

ListBox1.Items.Add ( "Ankara" ) ;

Items.Remove() Metodu

Listedeki bir elemanı silmeye yarar.

DropDownList1.Items.Remove( "Ankara" ) ;

Items.Clear() Metodu

Listenin tüm elemanlarını temizlemeye yarar.

DropDownList1.Items.Clear ( ) ;

 

asp.net liste türündeki kontroller ve özellikleri,dropdownlist checkboxlist radiobuttonlist listbox özellikleri örnekleri metotları, liste eleman ekleme silme çıkarma

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

CheckBoxList'te Seçili Olan Elemanları BulletedList'e Ekleme

CheckBoxList1 isimli kontrolde seçilen tüm elemanlar, BulletedList1 kontrolüne eklenecektir:

for (int i = 0; i < CheckBoxList1.Items.Count; i++)
{
    if (CheckBoxList1.Items[ i ].Selected)
BulletedList2.Items.Add(CheckBoxList1.Items[i].Text);
}


YORUMLAR
17361  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 1465AspNET-Liste-Elemanlarına-Ait-Metotlar