C# Değişken Tanımlama ve Kullanma

Değişken Tanımlama

Değişkenler, programın çalışması esnasında oluşturulan ve verileri saklamaya yarayan elemanlardır.

Değişkenler oluşturulurken isimleri ve saklayacakları verinin türü belirlenir.

Değişkene değer verileceği zaman, ya da değişkenin sakladığı değere ulaşılmak istendiğinde bu isim kullanılacaktır.

Bir değişken oluşturulduğu anda, o değişken için bilgisayar hafızasında bir yer ayrılır. Ayrılan yerin büyüklüğü, değişkenin veri türüne bağlıdır.

Bir değişken tanımlarken (oluştururken) hangi türde veri saklayacağını iyi düşünmeli ve ona göre karar vermeliyiz. Örneğin bir değişkeni sayı saklayacak şekilde tanımlarsak, daha sonra o değişkene metin atayamayız.

Veri Türleri

Sayıları, tam sayılar ve ondalık sayılar olmak üzere iki gruba ayırabiliriz.

Tam sayıları saklamak amacıyla kullanabileceğimiz 4 farklı veri tipi bulunmaktadır. (byte, shortintlong)

Ondalık sayıları saklamak amacıyla 3 farklı veri tipi kullanılabilir. (floatdoubledecimal)

Tek karakterlik bir metni saklamak için “Char” veri tipini, daha uzun metinleri saklamak için ise “String” veri tipini kullanabiliriz.

Aşağıdaki tabloda hangi veri tipinin hangi bilgileri saklayacağı ve hafızada ne kadar yer ayrılacağı gösterilmiştir.

Resmi büyütmek için üzerine tıklayınız.

Değişken Tanımlama

Değişken tanımlama işlemi şu şekilde yapılır: İlk önce değişkenin veri tipi yazılır, ardından bir boşluk bırakarak değişkene verilecek isim yazılır.

Örnek:

int a;

string cevap;

float ortalama;

Bir değişken tanımlanırken, istenirse değeri o anda verilebilir:

int a=12;

float ortalama=7.5f;

decimal sayi2=2155.32m;

string adres= “Yeni mahalle Düşünce Sokak”;

Bir satırda aynı tipte birden fazla değişken tanımlanabilir:

int a, b, i;

double x, y;

Yine bir satırda birden fazla değişken tanımlanırken, değerleri de verilebilir:

int a=5, b=23, c=56;

double x=2.34, y=3.02;

string adi=”Selin”, soyadi=”Aydoğdu”;

 

UYARI: Float ve decimal tipindeki değişkenlere değer atanırken, verilen değerden sonra bir son ek kullanılır. Float tipi için f ya da F, decimal tipi için m ya da M kullanılır. Ve bu eklerden önce boşluk bırakılmaz.

Float sayi=0.45f;

Decimal ort=1.4m;

Ayrıca ondalık sayılarda ondalık kısmı ayırırken nokta kullanılmalıdır.

Değişken İsimlendirme Kuralları

Değişkenlere isim verilirken Türkçe karakterler ( ı, İ, ğ, Ğ, ü, Ü, ş, Ş, ö, Ö, ç, Ç ), boşluk ve özel karakterler ( . , ; : / vb. ) kullanılmamalıdır.

Ayrıca programlama dilinde başka bir anlamı olan kelimeler de, değişken ismi olarak seçilmemelidir. (int, not, if, char vb.)

Değişken isimleri rakam veya sayı ile başlayamaz. Bir değişkene not1 ismi verilebilir ancak 1not ismi verilemez. 

c# değişken tanımlama, değişken örnekleri, değişken türleri arasındaki farklar, değişken ne işe yarar, float ile double farkı

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Bu konu ile ilgili örnek bulunmamaktadır.YORUMLAR
43605  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 1466C-sharp-Değişken-Tanımlama-ve-Kullanma