C# foreach Döngüsü

foreach Döngüsü

Foreach döngüsü diziler için kullanılan bir döngü türüdür. Döngünün ne kadar döneceği dizinin eleman sayısına bağlı olarak program tarafından otomatik hesaplanacaktır. Döngünün tanımlama kısmında belirttiğimiz dizinin her elemanı için, döngü bir kez dönecektir. Ve her adımda sıradaki dizi elemanı, belirtilen değişkene alınacaktır.

foreach( değişkenTürü değişkenAdı in diziAdı )

{

Dizinin her elemanı için yapılacak işlemler

}

 

Örnek:

foreach ( int a in sayilar )

{

Label1.text += a.toString() + “ “;

}

Yukarıdaki örnekte döngünün her adımında, sayilar dizisinin sıradaki elemanı a değişkenine alınır. Bu a değişkeni sayesinde, dizinin o anki elemanını elde etmiş oluruz ve istediğimiz işlemi yapabiliriz.

Belirtilen değişkenin türü ile dizinin türü uyuşmalıdır. Aksi halde hata oluşur.

Örnek: Sayısal bir dizinin tüm elemanlarının toplamını bulalım.

int[] sayilar = {5,12,6,4,14,56,2,125};

int toplam = 0 ;

foreach(int i in sayilar)

{

toplam += i ;

}

label1.Text = toplam.ToString();

 

foreach döngüsü örnekleri, foreach örnekleri, foreach diziler, foreach döngüsü ile diziyi yazdırma, foreach döngüsü nasıl kullanılır

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Dizi elemanlarına rastgele değer atama

Foreach döngüsü ile

label1.Text = "";
Random rastgele = new Random();
int[] sayilar = new int[10];
int siraNo = 0;
 
foreach (int i in sayilar)
{
   sayilar[siraNo] = rastgele.Next(0, 1000);
   siraNo++;
}
 
foreach (int i in sayilar)
{
   label1.Text += i.ToString() + "\n";
}
For döngüsü ile
label1.Text = "";
Random rastgele = new Random();
int[] sayilar = new int[10];
 
for (int i = 0; i <= 9; i++)
{
   sayilar[i] = rastgele.Next(0, 1000);
}
 
foreach (int i in sayilar)
{
    label1.Text += i.ToString() + "\n";
}

 YORUMLAR
30198  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 1092C-sharp-foreach-Döngüsü