If - Else - Else If Kullanımı ve Örnekleri

if - else Kullanımı

Program yazarken bazen bir şartın gerçekleşip gerçekleşmemesine göre farklı işlemler yaptırmamız gerekebilir. Böyle durumlarda if-else kontrol yapısı kullanılır. 

Bu yapıda durumu kontrol etmek için bir şart belirtilir ve bu şartın gerçekleşmesi durumunda hangi işlemler, gerçekleşmemesi durumunda hangi işlemlerin yapılacağı ayrı ayrı yazılır.

İf else yapısının kullanımı şu şekildedir:

if (şartımız)

{

Doğruysa yapılacak işlemler

}

Else

{

Yanlışsa yapılacak işlemler

}

 

Açıklama: if komutundan sonra parantez içerisinde şart yazılır.

İlk süslü parantezler arasına, şart doğru ise yapılacak işlemler yazılır.

Else kısmı isteğe bağlıdır. Şart yanlış ise yapılacak işlemler, else komutundan sonraki parantezler arasına yazılır.

Örnek: Bu konu işlenirken şu örnek mutlaka yapılır :) Öğrencinin girdiği not 50'den küçükse "Kaldı", büyükse "Geçti" yazan program:

Console.Write("Notunuzu giriniz: ");
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
 
if(a<50)
{
Console.WriteLine("Kaldınız.");
}
else
{
Console.WriteLine("Geçtiniz.");
}
 
Console.ReadKey();

Else kısmı isteğe bağlıdır. Yani şart yanlışken yapılacak birşey yoksa else kısmı yazılmayabilir. Aşağıdaki örnek 0'dan küçük bir sayı girildiğinde uyarı veriyor, else kullanılmadığı için şart tutmadığında herhangi bir şey yapılmayacaktır.

Console.Write("Sayı giriniz: ");
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
 
if(a<0)
{
Console.WriteLine("Pozitif bir sayı giriniz.");
}
 
Console.ReadKey();

Ayrıca şart doğru ya da yanlış olduğunda yapılacak işlemler 1 satırdan oluşuyorsa süslü parantezler kullanılmayabilir: 

Console.Write("Sayı giriniz: ");
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
 
if(a<0)
Console.WriteLine("Pozitif bir sayı giriniz.");
       
Console.ReadKey();

Parantezsiz kullanıma bir başka örnek:

Console.Write("Notunuzu giriniz: ");
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
 
if(a<50) Console.WriteLine("Kaldınız.");
else Console.WriteLine("Geçtiniz.");
 
Console.ReadKey();

Yazacağımız kodlar bir satırdan fazla ise mutlaka süslü parantezler arasına almalıyız.

else if Kullanımı

Eğer gerçekleşebilecek ihtimallerin sayısı 2'den fazla ise else if kullanarak her durum için yapılacak işlemleri belirtebiliriz.

İf komutundan sonra ilk şartımız yazılarak işe başlanır. Diğer şartlar içinse else if kullanılır.

Şartlardan hiçbirinin gerçekleşmemesi durumunda yapılmasını istediğimiz kodları ise else kısmına yazarız. Else kısmı yine isteğe bağlıdır. 

Örnek: 100'lük sistemde girilen notun 5'lik sisteme çevrilmesi:

Console.Write("Notunuzu giriniz: ");
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
 
if (a < 0)
    Console.WriteLine("Pozitif bir sayı giriniz.");
else if (a < 50)
    Console.WriteLine("Notunuz: 1");
else if (a < 60)
    Console.WriteLine("Notunuz: 2");
else if (a < 70)
    Console.WriteLine("Notunuz: 3");
else if (a < 85)
    Console.WriteLine("Notunuz: 4");
else if (a < 100)
    Console.WriteLine("Notunuz: 5");
else
    Console.WriteLine("Geçersiz bir not girdiniz.");
       
Console.ReadKey();

 

c# console if örnekleri, if else örnekleri, else if örnekleri, elseif eğer değilse kullanımı

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

if Else Örnekleri
  1. Girilen sayının tek mi çift mi olduğunu bulan program
  2. Girilen sayı hem 2 hem de 3 ile tam bölünebiliyorsa “OK”, aksi halde “HATA” mesajı veren program
  3. Girilen sayı hem 2 ile hem de 3 ile tam bölünebiliyorsa “2 ve 3’ün katı”, sadece 2 ile bölünebiliyorsa “2’nin katı”, sadece 3 ile bölünebiliyorsa “3’ün katı”, ne 2’ye ne de 3’e bölünmüyorsa “2 veya 3’ün katı değil” mesajı veren program
  4. Girilen sayı hem 4, hem 5, hem de 6 ile bölünebiliyorsa “Sayı Uygun”, aksi halde “Sayı Uygun Değil” mesajı veren program
  5. Girilen sayı 4, 5 ve 6 sayılarından en az birine bölünüyorsa “Sayı Uygun”, aksi halde “Sayı Uygun Değil” mesajı veren program
  6. Girilen sayı 0 ile 100 arasında ve çift ise “Sayı Uygun”, aksi halde “Sayı Uygun Değil” mesajı veren program
  7. Girilen 3 sayıdan en az biri 50’den büyükse “Yeterli”, aksi halde “Yetersiz” mesajı veren program
  8. Girilen 3 sayının hepsi 0’dan büyük ve çift ise “Başarılı Giriş”, aksi halde “Başarısız giriş” mesajı veren program
if else örneği: Girilen sayı tek mi çift mi
Console.Write("Sayı giriniz: ");
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
 
if (a % 2 == 0)
    Console.WriteLine("Sayı Çift.");
else
    Console.WriteLine("Sayı Tek.");
       
Console.ReadKey();


YORUMLAR
178560  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 1489If-Else-Kullanımı-ve-Örnekleri