Python - Değişken Kullanımı

Değişken Kullanımı

Neredeyse tüm programlama dillerinde değişkenler tanımlanarak kullanılırlar. Python dilinde ise değişken kullanmak için tanımlama işlemine gerek yoktur.

Bir değişken ilk kullanıldığı anda oluşturulmuş olur.

x = 5

y = 6

print( x + y )

Değişkeni kullanabilmek için tür belirtme yani tanımlama işlemine gerek yoktur. Atanan verinin türüne göre değişkenin türü de otomatik belirlenir. Üstelik aynı değişkene programın devamında farklı türde bir değer atanırsa, değişkenin türü de değişecektir.

x = 10

x = "Zafer"

print( x )

Yukarıda x değişkenine ilk anda 10 sayısal değeri atanmış, değişkenin türü de sayı olarak oluşturulmuştur. Ardından aynı x değişkenine string bir değer atanınca değişkenin türü otomatik olarak değişecek ve string olacaktır.

Python dilinde değişken isimlendirme konusundaki kurallar diğer programlama dilleriyle benzerdir.

  • Değişken adı harf, sayı veya alt çizgi karakteri içerebilir.
  • İlk karakter sayı olamaz. Harf veya alt çizgi karakteri ile başlamalıdır.
  • Değişken adları büyük küçük harf duyarlıdır. X ile x farklı değişkenler olarak kullanılabilir.

Metin türündeki verileri birleştirmek için + operatörü kullanılır.

x = "Zafer"

print( "Hoş geldin " + x )

+ operatörü sayılar arasında kullanılırsa toplama işlemi gerçekleşir.

Bir metin ile sayı arasında + operatörü kullandığımızda ise hata alırız.

a = 5

b = "No:"

print ( b+a ) # hataya sebep olacaktır.

Metin (String) Türündeki Veriler

Python dilinde metinsel ifadeleri belirtmek için tek ya da çift tırnak kullanabiliriz. Karakterler için ayrı bir tür (char türü) yoktur. Veri tek bir karakterden oluşuyorsa da türü string'tir.

Karakter türü olmamasına rağmen metinler karakterlerden oluşan bir dizi mantığıyla kullanılırlar ve köşeli parantez kullanarak metnin istenen konumundaki karaktere ulaşabiliriz.

x = "btDersleri"

print( x[3] )

Yukarıdaki kodlar çalıştırıldığında ekrana "e" yazılacaktır. İndex numaraları Python'da da sıfırdan başlar.

Aşağıdaki gibi bir kullanım ise metnin içinden parça almakta kullanılır. Bir çok dildeki SubString metoduna benzer ancak bazı farkları vardır.

x = "btDersleri"

print( x[2:6] )

Burada ilk sayı alınacak parçanın başlangıç konumunu belirtir. İkinci sayı ise bitiş konumunu belirtir ancak bitiş konumundaki karakter sonuca dahil edilmez. Başlangıç konumu dahil, bitiş konumu ise değildir. Yukarıdaki örnek çalıştığında ekrana "Ders" yazılır. 6 numaralı konumdaki "l" harfi sonuca dahil edilmez.

Diğer metin fonksiyonlarını ileriki konularımızda anlatacağız.

Python Sayı Türleri

Python dilinde 3 farklı sayı türü bulunmaktadır.

  • int (tam sayılar için kullanılır)
  • float (ondalık sayılar için kullanılır)
  • complex (karmaşık sayılar için kullanılır)

Bu türü biz yazarken belirtmeyiz, verdiğimiz değere göre otomatik belirlenir.

Int (Integer) Sayı Türü

Pozitif ve negatif tüm tam sayılar için kullanılır. Uzunluk sınırı yoktur.

sayi1 = 10

sayi2 = -15

toplam = sayi1 + sayi2

Yukarıdaki üç değişkenin de türü int olarak belirlenecektir.

Float Türü (Ondalık - Kayan Noktalı Sayılar) 

Pozitif ve negatif ondalık sayılar için kullanılır. Ondalık kısmı ayırmak için nokta (.) kullanılır.

pi = 3.14

r = 5.0

Değişkenlere bilimsel formatta değer ataması yapabiliriz. Bunun için "e" karakteri kullanılır. "e" karakterinden önce yazılan tam veya ondalık sayı, 10'un "e" karakterinden sonra belirtilen kuvveti ile çarpılacak demektir. Örneğin;

z = 524e4

k = 2.87e3

Yukarıda z değişkene atanan değer 524 ile 10 üzeri 4'ün çarpımıdır. Sonuç olarak z değişkeninin değeri 5240000'dir.

k değişkeninin değeri ise 2870 olacaktır.

Complex Türü

Matematikte kullanılan karmaşık sayıları ifade etmemizi sağlar. Sanal kısım yazılırken "j" karakteri kullanılır.

x = 4 + 6j

y = -4j

Casting İşlemi (Veri Tipi Dönüşümü)

Programlama esnasında bazen bir veriyi o an bulunduğu türden farklı bir türe dönüştürmemiz gerekebilir. Buna Casting adı verilir ve bu işlem için veri türlerinin kendi yapıcı metotları kullanılır.

Int tipine dönüştürme

int( ) metodu ile ondalık sayıları ya da metin türündeki verileri tam sayı türüne dönüştürebiliriz. Ondalık sayılar tam sayıya dönüştürüldüğünde ondalık kısım atılacak yani aşağı yuvarlanmış olacaktır. 

Metinlerin tam sayıya dönüştürülebilmesi içinse içinde sayı dışında karakter bulunmaması gerekir.

x = int(3.9)   # x değişkeni 3 olacaktır

y = int("55") # y değişkeni 55 olacaktır

z = int("3a") # hata

a = 4.7

k = int( a ) # k değişkeni 4 olacaktır

Float türüne dönüştürme

float( ) metodu ile tam sayıları veya stringleri, float tipine dönüştürebiliriz. Tam sayılar ondalık kısımları 0 olacak şekilde dönüştürülür. Metinler ise dönüştürülebilmeleri için ondalık sayı yapısına uygun bir ifadeye sahip olmalıdır.

x = float( 2 )     # x değişkeni 2.0 olacaktır

y = "36"

z = float( y )   # z değişkeni 36.0 olacaktır

k = float("3.1") # k değişkeni 3.1 olacaktır

String türüne dönüştürme

Çeşitli türdeki verileri string türüne dönüştürmek için str( ) metodu kullanılır.

x = str(55) # x değişkeni "55" olacaktır

y = str(2.5)    # y değişkeni "2.5" olacaktır

 

python değişken kullanımı, python veri tipi dönüşümü, değişken türü dönüşümü, python değişken tanımlama, python dilinde değişkenler, python ondalık sayı kullanımı, python karmaşık sayı kullanımı

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Bu konu ile ilgili örnek bulunmamaktadır.YORUMLAR
13754  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 1622python-değişken-kullanımı