If - Else Kullanımı

Python'da If ... Else Yapısı

Programlamada durum kontrolü için kullanılan if - else yapısı Python dilinde aşağıdaki gibi kullanılmaktadır.

a = 50

b = 60

if a == b :

     print( "Sayılar Eşit")

Yukarıdaki örnekte a ve b değişkenlerine değer atanıp ardından if yapısı içerisinde iki değişken karşılaştırılmıştır. İki değişkenin eşit olup olmadıkları kontrol edilmiş, sonuç True ise ekrana "Sayılar Eşit" yazılması sağlanmıştır.

Burada bir nokta çok önemlidir. Python dilinde kapsamı belirleyen şey satırların girintileridir. Örneğin C# dilinde if bloğunun sınırı süslü parantezler ile belirlenir. Python dilinde if ve else bloklarının sınırları yani kapsamı satır girintileri ile belirlenir.

Yukarıdaki örnekte print satırı girinti yapılmadan yazılırsa hata olacaktır. Girinti için Tab tuşunu kullanabiliriz.

Ayrıca if satırı sonuna : koymayı unutmayınız.

If satırında belirtilen şart tutmadığında yani False sonucu verdiğinde yapılması gereken işlemler varsa else kısmını kullanırız.

a = 50

b = 60

if a == b :

     print( "Sayılar Eşit")

else :

     print( "Sayılar Farklı")

Yukarıdaki örnekte if satırındaki şartın sonucu True olursa ilk blok çalışır ve ekrana "Sayılar Eşit" yazılır. Şartın sonucu False olursa else bloğu çalışır ve ekrana "Sayılar Farklı" yazılır.

Şart doğru olduğunda else kısmı atlanır, işleme konmaz. Şart ifadesinin sonucu False ise else kısmındaki işlem veya işlemler yapılır.

Birden fazla şartın sırayla kontrol edilmesi gerektiğinde elif kullanılır. (elif komutu bir çok programlama dilinde else if olarak geçer.)

if a < 0 :

     print( "Sayı Negatif")

elif a == 0:

     print( "Sayı Sıfır" )

else :

     print( "Sayı Pozitif")

Burada yukarıdan aşağı doğru sıra ile şartlar kontrol edilir ve tutan şart varsa o blok işletilir. Eğer hiç bir şart tutmaz ise else kısmı işletilir.

Else kısmı isteğe bağlıdır. Eğer else kısmı yoksa ve hiç bir şart tutmadıysa o zaman hiç bir işlem yapılmayacaktır.

Çok sayıda elif kullanarak çok sayıda şartı kontrol edebiliriz.

if a < 0 :

     print( "Geçersiz Giriş.")

elif a < 50:

     print( "Notunuz: 1" )

elif a < 60:

     print( "Notunuz: 2" )

elif a < 70:

     print( "Notunuz: 3" )

elif a < 85:

     print( "Notunuz: 4" )

elif a <= 100:

     print( "Notunuz: 5" )

else :

     print( "Geçersiz Giriş")

Yukarıdaki örnekte öncelikle if satırındaki şart kontrol edilecektir. Buradaki ifadenin sonucu True olursa diğer bloklara hiç bakılmayacaktır.

Şayet if satırındaki şartın sonucu False ise sırayla elif satırlarındaki şartlara bakılacaktır. Bu şartlardan tutan olursa o blok işletilecek, diğerleri atlanacaktır.

Eğer hiç bir şart tutmazsa else bloğu işletilecektir.

If - Else Örnekleri

Tam sayı bir değişkenin tek mi çift mi olduğunu bulmak:

if a % 2 == 0:

     print("Sayı Çifttir")

else:

     print("Sayı Tektir")

3 adet değişkenin hepsi pozitifse "Sayılar Pozitif" yazan, aksi halde herhangi birşey yapmayan program:

if a>=0 and b>=0 and c>=0:

     print("Sayılar Pozitif")

3 adet sayısal değişken arasından en büyüğünu bulan program:

if x>=y and x>=z:

     print("Birinci sayı en büyüktür.")

elif y>=x and y>=z:

     print("İkinci sayı en büyüktür")

else:

     print("Üçüncü sayı en büyüktür")

 

python if else kullanımı, python if else yapısı, pythonda eğer, python elif nedir, python elif kullanımı ve örnekleri, python if else örnekleri

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Bu konu ile ilgili örnek bulunmamaktadır.YORUMLAR
12196  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 1472python-if-else-kullanımı