SQL Sorgusu ile Tabloya Sütun Ekleme

Alter Table ve Add Column Deyimleri

Var olan bir tabloya yeni bir sütun (alan) eklemek için Add Column deyimi kullanılır. Add column deyiminden sonra eklenecek alanın ismini ve türünü belirtmeliyiz. Varsa başka alan özelliklerini de burada belirtebiliriz (default, identity vb..)

Bu durumda tabloda değişiklik yapılacağı için öncesinde Alter Table deyimini yazacağız.

ALTER TABLE sinavNotlari
ADD COLUMN sinav3 int

Yukarıdaki örnekte sinavNotlari tablosuna sinav3 adında ve int türünde bir alan eklenmiştir.

 

sql sorgusu ile tabloya yeni sütun ekleme, sql dersleri, tabloya sütun ekleme, sql ile tabloya yeni bir sütun eklemek, sorgu yazarak sütun eklemek

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Bu konu ile ilgili örnek bulunmamaktadır.YORUMLAR
31819  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 1566sql-sorgu-ile-tabloya-sütun-ekleme