Animasyonu Başlat
O ankini durdur - stop
Tümünü durdur - stopAll
Durdur ve sona git - stopAll - goToEnd
Kutu 1