Çok Boyutlu Diziler

Çok Boyutlu Diziler

İki Boyutlu Diziler

Bir dizinin elemanlarının her birinin başka bir dizi olduğu yapılara çok boyutlu dizi adı verilir. Örneğin 10 elemanlı bir dizi düşünelim ve bu dizinin elemanları da 2'şer elemanlı diziler olsun. Bu dizi toplam 20 adet veri saklayacaktır.

Örneğin bir dizi içerisinde öğrencilerin numara, ad ve soyad bilgilerinin birbirine karışmadan saklanmasını istiyoruz. İki boyutlu bir dizi işimize yarayacaktır. Sınıfta 20 öğrenci olduğunu düşünelim. Ana dizinin her elemanında numara, ad ve soyad olmak üzere 3 farklı bilgi taşınacağına göre dizimiz 20 x 3 boyutlarında olacaktır.

İki boyutlu diziler matematikteki matris yapısına ya da daha kolay anlamak için bir tablo yapısına benzetilebilir.

Örneğe göre 20 x 3 boyutlu bir diziye ihtiyacımız vardır. Bu dizinin her elemanı da 3 elemanlı bir dizi olacaktır. Bu diziyi şu şekilde tanımlarız.

string[ , ] sinifim = new string[ 20 , 3 ];

Ardından dizinin elemanlarına değer atayalım. Örneğin ilk sıradaki yani ana dizinin 0 numaralı elemanı için numara, ad ve soyad bilgilerini girelim:

sinifim[ 0, 0 ] = "125";
sinifim[ 0, 1 ] = "Aysel";
sinifim[ 0, 2 ] = "Korkmaz";

Diğer elemanları da benzer şekilde atayabiliriz:

sinifim[ 1, 0 ] = "135";
sinifim[ 1, 1 ] = "Veysel";
sinifim[ 1, 2 ] = "Yılmaz";
sinifim[ 2, 0 ] = "142";
sinifim[ 2, 1 ] = "Hakan";
sinifim[ 2, 2 ] = "Bıkmaz";

...

Bu iki boyutlu dizinin yapısını ve elemanlarına nasıl ulaşabileceğimizi anlamak için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

0.0 0.1 0.2
1.0 1.1 1.2
2.0 2.1 2.2
3.0 3.1 3.2
4.0 4.1 4.2
5.0 5.1 5.2
Şeklinde devam eder.

 

Çok Boyutlu Diziler

Yukarıda anlatılan iki boyutlu dizilerde, içteki dizilerin elemanları da başka diziler içeriyorsa, o zaman ortaya çok boyutlu diziler çıkar. Tablonun her gözünde başka bir tablo varmış gibi bir yapı oluşacaktır.

Yukarıda yapılan örneği biraz daha değiştirelim ve bir okul için düşünelim. Okulumuzda 5 tane sınıf, her sınıfta 20 öğrenci olsun ve tüm öğrencilerin numara, ad ve soyadlarını saklayacak olalım.

Bu durumda 5 x 20 x 3 boyutlarında 3 boyutlu bir diziye ihtiyacımız vardır. 

string[ ,  , ] sinifim = new string[ 5, 20 , 3 ];

Dizi 3 boyutlu olacağı için ilk köşeli parantezler arasına iki tane virgül koyduğumuza dikkat ediniz.

Şimdi dizinin elemanlarına değer atayalım. 

sinifim[ 0, 0, 0 ] = "125";
sinifim[ 0, 0, 1 ] = "Aysel";
sinifim[ 0, 0, 2 ] = "Korkmaz";

sinifim[ 0, 1, 0 ] = "135";
sinifim[ 0, 1, 1 ] = "Veysel";
sinifim[ 0, 1, 2 ] = "Yılmaz";

...

sinifim[ 0, 19, 0 ] = "958";
sinifim[ 0, 19, 1 ] = "Selma";
sinifim[ 0, 19, 2 ] = "Aygün";

...

sinifim[ 2, 5, 0 ] = "135";
sinifim[ 2, 5, 1 ] = "Veysel";
sinifim[ 2, 5, 2 ] = "Yılmaz";

...

şeklinde elemanları atayabiliriz.

 

c# çok boyutlu dizi, iki boyutlu dizi, üç boyutlu dizi, matris, matrix

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Bu konu ile ilgili örnek bulunmamaktadır.YORUMLAR
13110  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 1576Çok-Boyutlu-Diziler