Visual C# Olaylar (Events)

OLAYLAR (EVENTS) ve OLAY YORDAMLARI (PROSEDÜRLER-ALT PROGRAMLAR)

Visual Basic ve Visual C# gibi diller, olay yönlendirmeli programlama dilleridir. Örneğin kullanıcının bir butona tıklaması, metin kutusundaki metni değiştirmesi, bir kontrolü seçmesi gibi olaylar için “alt programlar” yazılabilir. Bu alt programlara da “olay yordamları (olay alt programı – olay prosedürü)” denir.

Örneğin buton kontrolü için oluşturulan şu alt programı çok sık kullanacağız:

Button1_Click

Alt programa verilen bu isim, aynı zamanda o alt programın ne zaman çalışacağını da ifade etmektedir.

Button1_Click adındaki alt program, button1 nesnesine tıklandığında çalışacak ve kendi içerisindeki komutları yerine getirecektir.

Nesne tabanlı programlamada en çok kullanılan olaylar şunlardır:

Click: Tıklama olayıdır. Kullanıcı o nesneye tıkladığında çalışır.

TextChanged: Metnin değişmesi olayıdır. Bir metin kutusundaki metin değiştirildiğinde tetiklenir. Örneğin textBox1_TextChanged alt programı, textBox1 içierisindeki metin değiştiğinde çalışır.

SelectedIndexChanged: ComboBox ve listBox gibi listelerdeki seçili eleman değiştirildiğinde çalışır. 

CheckedChanged: CheckBox ve radioButton gibi nesnelerin durumlarında değişiklik yapıldığında çalışır.

DoubleClick: Çift tıklama olayıdır. Belirtilen nesneye çift tıklandığında çalışır. Örneğin Button2_DoubleClick isimli alt program, button2 nesnesine çift tıklandığında çalışır.

KeyDown: Klavyeden bir tuşa basıldığı anda yani tuş aşağı indiği anda çalışır. Tuş aşağıda olduğu sürece tetiklenmeye devam eder.

KeyUp: Klavyeden basılan tuş bırakıldığında çalışır.

KeyPress: Klavyeden bir tuşa basıldığında çalışır. KeyDown ve KeyUp olaylarının birleşimi gibi düşünülebilir.

MouseDown: Örneğin bir butona fare ile tıklandığı anda yani farenin tuşu aşağıya indiği anda çalışır.

MouseUp: Farenin tuşu bırakıldığı anda çalışır.

MouseMove: Fare bir kontrol üzerinde hareket ettirildiğinde çalışır.

MouseHover: Fare ile bir nesnenin üzerine gelindiğinde çalışır.

MouseLeave: Fare ile bir nesnenin üzerinden çekildiğinde çalışır.

*Uyarı: KeyDown, KeyUp ve KeyPress olaylarının çalışabilmesi için olayın eklendiği elemanın KeyPreview özelliğinin True değerine sahip olması gerekir. Örneğin Form1 nesnesi için KeyDown olayı kullanmak istiyorsak, Form1'in özelliklerinden KeyPreview=True yapmalıyız.

Görsel programlama dillerinde yukarıda sayılanlara benzer daha birçok olay mevcuttur. Bir nesne için geçerli olan tüm olayları görmek için aşağıdaki resimde gösterilen Actions butonuna tıklayınız (üzerinde şimşek simgesi olan). Bu buton Properties paneli üzerindedir.

Visual Studio programı ile oluşturulan projelerin form görünümü ve kod görünümü olmak üzere iki farklı görünümü vardır.

Form görünümünde programın arayüzü tasarlanır. Gerekli kontroller form üzerine yerleştirilir ve özellikleri ayarlanır.

Kod görünümünde ise programa ait alt programları ve kodlarını görerek düzenleyebiliriz.

Bir kontrole çift tıklayarak alt program oluşturma

Visual Studio programında her kontrolün varsayılan bir olayı mevcuttur ve o kontrole çift tıklandığında varsayılan olaya ait alt program otomatik olarak oluşturulur.

Örneğin button nesnesi için varsayılan olay, Click olayıdır. Bu nedenle form üzerindeki button1 isimli kontrole çift tıklandığında "button1_Click" alt programı otomatik olarak oluşturulur ve içerisine kod yazılabilir.

Aynı şekilde diğer kontrollerin varsayılan olayları ve örnek alt program isimleri aşağıdaki gibidir:

Kontrol
Türü

Varsayılan Olayı

Oluşturulan Alt Programın İsmi (Örnektir)

TextBox TextChanged textBox1_TextChanged
ComboBox SelectedIndexChanged comboBox1_SelectedIndexChanged
ListBox SelectedIndexChanged listBox1_SelectedIndexChanged
CheckBox CheckedChanged checkBox1_CheckedChanged
RadioButton CheckedChanged radioButton1_CheckedChanged

 

Visual C# Olaylar, textchanged nedir nasıl kullanılır, keypress keydown farkı, visual c# alt program oluşturma

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Bu konu ile ilgili örnek bulunmamaktadır.YORUMLAR
55318  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 241Visual-C-sharp-Olaylar-Events