C# For Döngüsü Kullanımı ve Örnekleri

For Döngüsü

For döngüsü, belirtilen işlemlerin istenen şart sağlandığı sürece tekrarlanmasını sağlar.

Başlangıç değerinin ve koşulun belirtilebilmesi amacıyla bir değişken kullanılır. Aşağıdaki örnekte "i" isimli bir değişken kullanılmıştır. Değişkene vereceğimiz isim tamamen bize kalmıştır ancak programcılar genellikle "i, j, k" gibi değişken adlarını tercih ederler.

Aşağıdaki örneği inceleyerek for döngüsünü anlatalım:

Döngü for ifadesi ile başlar ve parantez içi birbirinden noktalı virgül ile ayrılan üç kısımdan oluşur:

i=1 ile değişkenin başlangıç değeri belirtilmiştir.

İkinci kısımda döngünün çalışma şartı belirtilir. Belirtilen şart her defasında kontrol edilir ve tutuyorsa döngü çalışmaya devam eder. Şart tutmadığında ise döngü sona erer ve program döngüden sonraki satırlardan devam eder. 

i++ ile de döngü her döndüğünde i değişkeninin değerinin 1 artırılması sağlanmıştır. Artış veya azalış miktarı programcıya bağlıdır. Örneğin buraya i-=5 yazsaydık i değişkeni döngünün her adımında 5 azalırdı.

Alttaki örnekte i değişkeninin değeri 100'den küçük veya eşit olduğu sürece döngü tekrarlanacaktır. i değişkeni başlangıçta 1 olduğuna ve her seferinde 1 arttırıldığına göre döngü toplam 100 defa çalışacaktır. Döngünün içinde yazanlar da 100 kez yapılacaktır.

int i;

for (i = 1; i <= 100; i++)
{

label1.Text += i.ToString() + "\n";            

}

Yukarıdaki örnekte 1 ile 100 arasındaki sayılar label1 içerisine alt alta yazılmıştır. 

i değişkeni döngünün başlangıç satırında da tanımlanabilir.

for (int i = 1; i <= 100; i++)
{

label1.Text += i.ToString() + "\n";            

}

Ayrıca döngü içerisinde yapılacak işlemler tek satırdan oluşuyor ise süslü parantezler kullanılmayabilir.

for (int i = 1 ; i <=100; i++) label1.Text += i.ToString() + "\n";

Konu Örnekleri kısmını inceleyiniz.

 

for döngüsü örnekleri, c# for döngüsü, for döngüsü kullanımı, döngü örnekleri, döngüler, c# döngülerle yapılan işlemlere örnekler

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

For döngüsü kullanarak ComboBox'a sayı ekleme

Kullanıcının doğum yılını seçebilmesi için bir ComboBox'a 1900 ile 2019 arasındaki sayıları eklemek istiyoruz. Bu sayıları el ile tek tek yazarak eklemeyiz. For döngüsü işimizi kolaylaştıracaktır:

for(int i=1900;i<=2019;i++)
{
comboBox1.Items.Add(i);
}

 

For Döngüsü Örnekleri 6

for döngüsü örnekleri

Buton1'e tıklandığında 50 defa rastgele sayı üretip bu sayıları ListBox1'e ekleyen, Buton2'ye tıklandığında ise ListBox1'deki tüm sayıların toplamını Label1'e yazan program:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
label1.Text = "";
listBox1.Items.Clear();
 
int sayi;
 
Random rastgele = new Random();
 
for (int i = 1; i <= 50; i++)
{
sayi = rastgele.Next(0, 1000);
listBox1.Items.Add(sayi);
}
 
}
 
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
int toplam = 0;
int sayi;
 
for (int i = 0; i <= 49; i++)
{
sayi = Convert.ToInt32(listBox1.Items[i]);
toplam = toplam + sayi;
}
label1.Text = toplam.ToString();
}
For Döngüsü Örnekleri 5

Combobox içinden seçilen sayıya ait çarpım tablosunu label1 içinde gösteren programı yazınız. Üstteki resimde combobox’tan 5 seçilmiştir. Combobox içinde 1’den 10’a kadar sayılar bulunmaktadır.

int c;
int sayi = int.Parse(comboBox1.Text);

for(int i=1;i<=10;i++)
{
      c = i * sayi;
      label2.Text += sayi.ToString()+" x " + i.ToString() + " = " + c.ToString()+"\n";
}

 

For Döngüsü Örnekleri 4

Kullanıcı iki metin kutusuna sayı girecek ve comboboxtan bir seçim yapacak.  Girilen sayılar arasındaki tüm sayılar label içine yazılacak. Ancak comboboxtan seçilen sayının katları için “BOM” yazılacak.

label1.Text = "";
int a = int.Parse(textBox1.Text);
int b = int.Parse(textBox2.Text);
int bolen = int.Parse(comboBox1.Text);

for (int i = a; i <= b; i++)
{
     if (i % bolen == 0) label1.Text += "BOM\n";
     else label1.Text += i.ToString() + "\n";
}

 

For Döngüsü Örnekleri 3

İki metin kutusuna girilen sayılar arasında, seçilen radiobutondaki şarta uyan sayıları label içine yazan programı yapınız.

int a = int.Parse(textBox1.Text);
int b = int.Parse(textBox2.Text);
int bolen=1;

if (radioButton1.Checked) bolen = 5;
else if (radioButton2.Checked) bolen = 8;
else if (radioButton3.Checked) bolen = 11;

for (int i = a; i <= b; i++)
if (i % bolen == 0) label1.Text += i.ToString()+"\n";

 

For Döngüsü Örnekleri 2
  1. InputBox ile kullanıcıdan 10 tane sayı alan ve bu sayılardan tek olanlar ile çift olanların ortalamasını ayrı ayrı hesaplayan programı yazınız.

  2. 1’den başlayarak klavyeden girilen sayıya kadarki tüm sayıların karelerini, label içine alt alta yazan programı yapınız.

For Döngüsü Örnekleri 1

1. Birden yüze kadarki sayıları ikişer ikişer label içine alt alta yazdıran program

for( int=1; i<=100 ; i+=2)
label1.Text += i.ToString() + "\n";

2. 1 ile 100 arasındaki sayıların toplamını hesaplayan program

int toplam = 0;
 
for (int i = 1; i <= 500; i++)
{
toplam = toplam + i;
}

label1.Text = toplam.ToString();

3. Kullanıcının iki metin kutusuna girdiği sayılar arasındaki tüm sayıları toplayan program (Kullanıcı ilk kutuya daha büyük bir sayı girerse ona göre işlem yapsın)

int a = int.Parse(textBox1.Text);
int b = int.Parse(textBox2.Text);
int toplam=0;
 
if(a>b)
{
    for(int i=b;i<=a;i++)
    {
    toplam = toplam + i;
    }
}
else
{
    for (int i = a; i <= b; i++)
    {
        toplam = toplam + i;
    }
}
 
label2.Text = toplam.ToString();

4. Textboxa girilen sayının faktöriyelini hesaplayan program

int a = int.Parse(textBox1.Text);
int sonuc = 1;

for (int i = 1; i <= a; i++)
{
      sonuc = sonuc * i;
}

label1.Text = sonuc.ToString();

5. Birden yüze kadarki sayıları textboxa girilen sayı kadar aralıklarla ekrana yazdıran program

int a = int.Parse(textBox1.Text);
 
for (int i = 1; i <= 100; i = i + a)
    label1.Text += i.ToString() + "\n";

6. Kullanıcıdan alınan iki sayı arasındaki tüm sayıları ekrana yazdıran program

int a = int.Parse(textBox1.Text);
int b = int.Parse(textBox2.Text);
 
for (int i = a; i <= b; i++)
      label1.Text += i.ToString() + "\n";

7. Birden yüze kadarki sayılardan, 5’e bölünenleri ekrana yazdıran program

8. Birden yüze kadarki sayılardan, textboxa girilen sayıya bölünenleri ekrana yazdıran program

9. İki metin kutusuna girilen sayılar arasında, 5 ile tam bölünen sayıları ekrana yazdıran program

int a = int.Parse(textBox1.Text);
int b = int.Parse(textBox2.Text);
 
for (int i = a; i <= b; i++)
{
    if (i % 5 == 0) label1.Text += i.ToString() + "\n";
}

10. İki metin kutusuna girilen sayılar arasında, hem 8 hem de 9 ile bölünen sayıları ekrana yazdıran program

11. İki metin kutusuna girilen sayılar arasında, kaç tane sayının 4’e bölündüğünü hesaplayan program

int a = int.Parse(textBox1.Text);
int b = int.Parse(textBox2.Text);
int sayac = 0;

for (int i = a; i <= b; i++)
{
    if (i % 4 == 0) sayac++;
}

label1.Text = sayac.ToString();

12. Metin kutusuna girilen sayının asal olup olmadığını bulan program. 

long a = long.Parse(textBox1.Text);
long durum=0;
 
for (long i = 2; i < a; i++)
{
    if (a % i == 0) durum++;
}
 
if (durum > 0) label1.Text = "Sayı Asal Değil";
else label1.Text = "Sayı Asal";

13. İki metin kutusuna girilen sayılar ile kombinasyon hesabı yapan program

14. İki metin kutusuna girilen sayılar ile permütasyon hesabı yapan programYORUMLAR
75744  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 696C-sharp-For-Döngüsü-Kullanımı-ve-Örnekleri