C# While Döngüsü

C# While Döngüsü

Belirtilen şart sağlandığı sürece istenilen işlemlerin tekrarlanmasını sağlar. 

For döngüsü kullanırken, döngünün kaç kez döneceği baştan bilinmekte, en azından tahmin edilebilmektedir. 

While döngüsü ise döngünün kaç kez döneceğinin bilinmediği durumlarda tercih edilir. En başta belirtilen şart tutmaz ise döngü hiç dönmeyebilir, tutması halindeyse defalarca dönebilir.

while ( şartımız )

{

//şart tuttuğu sürece tekrarlanacak işlemler...

}

For döngüsündeki gibi bir sayaç tutulup arttırılmaz. Sayaç gibi sürekli artan veya azalan bir değişkene ihtiyacımız varsa bunu kendimiz tanımlamalı ve artırma/azaltma işini de kendimiz yapmalıyız.

Ayrıca döngünün bir yerde mutlaka bitecek şekilde tasarlanması gerekir. Yani yazdığımız şartı öyle belirlemeliyiz ki bir yerde şart gerçekleşmesin ve döngü sona ersin. Aksi halde sonsuz döngüye girilir.

While Döngüsü Örnek

Kullanıcı metin kutusuna 0 ile 100 arasında bir sayı girecek, bilgisayar ard arda rastgele sayı üreterek bu sayı ile karşılaştıracaktır. Üretilen sayı, girilen sayı ile aynı oluncaya kadar döngü devam edecektir. Bilgisayarın ürettiği her sayı label1 içerisine yazılacak, ayrıca bir sayaç kullanılarak kaçıncı denemede bulunduğu label2 içine yazılacaktır.

int sayac = 1;
 
label1.Text = "";
 
int a = int.Parse(textBox1.Text);
 
Random rastgele = new Random();
 
int tutulanSayi = rastgele.Next(0, 100);
 
while (tutulanSayi !=a && sayac<=19)
{
   label1.Text += tutulanSayi.ToString() + "\n";
   tutulanSayi = rastgele.Next(0, 100);
   sayac++;
}

label1.Text += tutulanSayi.ToString();
label2.Text = sayac.ToString();

While döngüsü ile yaptığımız bu örnek do-while döngüsü ile çözülmeye daha uygundur aslında. Do-while ile yapılmış çözümü görmek için tıklayınız.

C# While Döngüsü örnekleri, while örnekleri, while döngüsü kullanımı

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

While Döngüsü Örnekleri

Bilgisayara 0 ile 200 arasında ard arda sayı tutturan, bu sayıları label1 içerisine alt alta yazan, tutulan sayı 100'den büyük olduğunda döngüyü sonlandıran programı yazınız.

While Döngüsü Örnekleri
  • Klavyeden 0 girilene kadar kullanıcının girdiği sayıları toplayan program. (InputBox ile kullanıcıdan devamlı sayı alınacak, alınan sayılar her defasında toplama eklenecek, 0 girilmişse döngü sonlanacak ve toplam değer label1 içine yazılacak.)
  • Kullanıcıdan InputBox nesnesi ile 6 kez not bilgisi isteyen ve aldığı notların ortalamasını hesaplayarak label1 içine yazan program. ( Bu sefer bir sayaç tutmalı ve sayaç 6 olduğunda döngünün bitmesini sağlamalıyız. Alınan her sayıyı da toplam değişkenine eklemeli, en son toplam değişkeninin 6ya bölerek ortalamayı bulmalıyız.)


YORUMLAR
9771  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 1932