C# ile Sayı Tahmin Oyunu

C# ile basit bir sayı tahmin oyunu

Aşağıda resimler ile gösterilen tarzda bir sayı tahmin oyunu tasarlayalım. Bilgisayar 0 ile 1000 arasında bir sayı tutacak. Kullanıcının sayıyı bilmesi için 10 hakkı var. Kontrol et butonu başlangıçta pasif. 

Programın Kodları:

namespace WindowsFormsApplication17
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        int tutulanSayi, sayac;
          

        private void oyunaBasla_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Random rastgele = new Random();
            tutulanSayi = rastgele.Next(0, 1000);

            sayac = 10;
            deneme.Text = sayac.ToString();
            durum.Text = "";
            textBox1.Text = "";

            kontrolEt.Enabled = true;

        }

        private void kontrolEt_Click(object sender, EventArgs e)
        {

            if (textBox1.Text == "")
            {
                durum.Text = "Sayı giriniz.";
            }
            else
            {
                int girilenSayi = int.Parse(textBox1.Text);

                if (girilenSayi < tutulanSayi)
                {
                    durum.Text = "Yukarı";
                    sayac--;
                }
                else if (girilenSayi > tutulanSayi)
                {
                    durum.Text = "Aşağı";
                    sayac--;
                }
                else
                {
                    durum.Text = "TEBRİKLER. KAZANDINIZ!!!";
                    kontrolEt.Enabled = false;
                }
            }
            deneme.Text = sayac.ToString();

            if (sayac == 0)
            {
                kontrolEt.Enabled = false;
                durum.Text = "OYUN BİTTİ. KAYBETTİNİZ...\n Sayı " + tutulanSayi +"dı";
            }
        }
    }
}

C# ile Sayı Tahmin Oyunu, c# rastgele sayı üretme, rastgele sayı, random, randomise

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Bu konu ile ilgili örnek bulunmamaktadır.YORUMLAR
18630  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 1604