JavaScript Fonksiyonlar (Metotlar)

Fonksiyon Nedir?

Program içerisinde bazı kod parçaları defalarca kullanılacaksa, bu satırları her seferinde tekrar yazmak yerine bir fonksiyon içerisine yazabilir ve fonksiyonun adı ile istedimiz yerden çağırabiliriz. 

Ayrıca JavaScript gibi olay yönlendirmeli dillerde hangi olay gerçekleştiğinde hangi fonksiyonun çalışacağı belirlenerek işlemler gerçekleştirilir. 

Fonksiyonlar sayesinde programlarımız hem daha düzenli olacak, hem de gerektiğinde düzeltmeler yapmak daha kolay olacaktır.

JavaScript'te Fonksiyon Tanımlama

Aşağıda hesapla isminde basit bir fonksiyon tanımlanmış ve body kısmında yer alan bir buton tıklandığında çalışması sağlanmıştır.

<html> <head>

<script>

function hesapla()

{

Yapılacak işlemler buraya yazılır.

}

</script>

</head>

<body>

<input type="button" value="Hesapla" onclick="hesapla()" />

</body>

</html>

JavaScript'te Lokal ve Global Değişkenler

Bir fonksiyon içerisinde tanımlanan değişken, sadece o fonksiyon içerisinde geçerli olur ve diğer yerlerden erişilemez. 

Fonksiyonların dışında, script etiketleri arasında tanımlanan bir değişken ise global değişkendir ve tüm diğer fonksiyonlardan çağrılabilir.

<script>

var k;

function fonksiyon1()

{

var a;

}

function fonksiyon2()

{

var b;

}

</script>

Yukarıdaki örnekte k değişkeni global değişkendir. Her yerden erişilebilir. a değişkeni sadece fonksiyon1 içinde geçerlidir.

Var komutu ile tanımlanan bir değişken otomatik olarak global kabul edilir. let komutu ile oluşturulan değişkenler ise global olarak çalışmaz.

Var veya let komutu kullanmadan direk değer ataması yapılan değişkenler de global kabul edilir.

function fonksiyon3()

{

c = "Bilgisayar";

}

Bu örnekteki c değişkeni global değişken olarak her yerden erişilebilecektir.

javascript fonksiyon oluşturma, javascript fonksiyon örnekleri, javascript metot oluşturma, javascript global değişken kullanma, lokal ve global değişkenler ve farkları

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

JavaScript olay ve fonksiyon örnekleri Kendin Dene
Kendin Dene butonuna tıkla, kodları değiştir, sonucu gör...
 
Bu örnekte img etiketinin onclick, onmouseover ve onmouseout olayları için birer fonksiyon hazırlanmıştır.
 
Html Kısmı:
<img onmouseover="uzerinde()" onmouseout=
"disinda()" onclick="tiklandi()" src="../images/resim.jpg" />
 
<b id="durum"></b>


YORUMLAR
19559  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 349JavaScript-Fonksiyonlar-Metotlar