Visual C# Önemli Terimler

Visual C# Önemli İngilizce Terimler

 • Text: Metin, yazı
 • Width: Genişlik
 • Height: Yükseklik
 • Size: Boyut
 • Backcolor: Arka plan rengi
 • Forecolor: Ön plan rengi (metin rengi için de kullanılıyor)
 • Border: Kenarlık
 • Style: Stil
 • None: Yok
 • Solution: Çözüm – Proje
 • Properties: Özellikler
 • ToolBox: Araç kutusu
 • Enabled: Etkin
 • Disabled: Devre dışı
 • Read Only: Sadece okunur, değiştirilemez (Enabled özelliğinden farkı metnin seçilebilir olmasıdır.)
 • Location: Konum, yer
 • X: Nesnenin formun en solundan uzaklığı
 • Y: Nesnenin formun en üstünden uzaklığı
 • MaxLength: Metin kutusuna girilebilecek maximum karakter sayısı
 • MultiLine: Çok satırlı (Metin kutularının yüksekliğini artırabilmek için bu özellik True yapılmalıdır.)
 • PassWordChar: Parola alanlarında karakterlerin yerine gösterilecek simge
 • Text Align: Metin hizalaması
 • Visible: Görünür
 • Click: Tıklama
 • Double Click: Çift tıklama
 • Text Changed: Metin değiştiğinde
Visual C# ve visual studio önemli terimlerin anlamları, programlama ingilizce terimlerin anlamları, enabled, visible, multiline, maxlength

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Bu konu ile ilgili örnek bulunmamaktadır.YORUMLAR
21975  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 1688