c# Karşılaştırma Operatörleri ve Mantıksal Operatörler

Karşılaştırma Operatörleri

==    Eşitse

!       Değilse

!=     Eşit değilse

<      Küçükse

<=    Küçük veya eşitse

>      Büyükse

>=    Büyük veya eşitse

 

Mantıksal Operatörler

Bazen kontrol edilmesi gereken birden fazla şartımız olabilir. Bu durumda aşağıdaki iki operatör kullanılır.

Ve Operatörü ( && ):

Belirtilen şartların tümü doğru olduğunda, koşul sağlanmış sayılır. Şartlardan biri bile yanlış ise koşul sağlanmamış sayılır.
Örnek: TextBox1’e girilen sayı 0’dan büyük ve 100’den küçük olduğunda kabul edecek, aksi halde hata verecek program:

int not1 = int.Parse(textBox1.Text);

if (not1 >= 0 && not1 <= 100)
{
   MessageBox.Show("Bilgi girildi");
}
else
{
    MessageBox.Show("Hatalı giriş yaptınız.");
}


Veya Operatörü ( || ):

Belirtilen şartlardan bir tanesinin doğru olması, koşulun doğru kabul edilmesi için yeterlidir. Şartların tamamı yanlış olduğunda ise koşul sağlanmamış sayılır.

Örnek: Kutuya girilen yaş 65’ten büyük veya checkbox1 işaretli ise “Ücretsiz”, aksi halde “25 TL” şeklinde mesaj veren program:

int yasi = int.Parse(textBox1.Text);

if (yasi >= 65 || checkBox1.Checked == true)
{
   MessageBox.Show("Ücretsiz");
}
else
{
   MessageBox.Show("25 TL");
}

Mantıksal İşlem Örnekleri

Aşağıda bazı değişkenler tanımlanmış ve değer verilmiştir. Ardından yapılan mantıksal sınamaların sonuçlarını inceleyelim.

int x = 5, y = 15, z = 3, sayi1 = 5;

string isim = "Sümer";

bool k;

k = x > y; // sonuçta k = false olur.

k = x < y && x > z; // sonuçta k = true olur.

k = (x == y || x == z || x == sayi1 ); // sonuçta k = true olur.

k = (x +10 >= y || x > sayi1 ) && ( 23 > sayi1 && 5 == 5 ); // sonuçta k = false olur.

 

c# büyükse, küçükse, eşitse, eşit değilse, farklıysa, büyük eşit, küçük eşit, ve, veya, değil, and, or, not

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

if else, ve, veya örnekleri
  1. Girilen sayının tek mi çift mi olduğunu bulan program
  2. Girilen sayı hem 2 hem de 3 ile tam bölünebiliyorsa “OK”, aksi halde “HATA” mesajı veren program
  3. Girilen sayı hem 2 ile hem de 3 ile tam bölünebiliyorsa “2 ve 3’ün katı”, sadece 2 ile bölünebiliyorsa “2’nin katı”, sadece 3 ile bölünebiliyorsa “3’ün katı”, ne 2’ye ne de 3’e bölünmüyorsa “2 veya 3’ün katı değil” mesajı veren program
  4. Girilen sayı hem 4, hem 5, hem de 6 ile bölünebiliyorsa “Sayı Uygun”, aksi halde “Sayı Uygun Değil” mesajı veren program
  5. Girilen sayı 4, 5 ve 6 sayılarından en az birine bölünüyorsa “Sayı Uygun”, aksi halde “Sayı Uygun Değil” mesajı veren program
  6. Girilen sayı 0 ile 100 arasında ve çift ise “Sayı Uygun”, aksi halde “Sayı Uygun Değil” mesajı veren program
  7. Girilen 3 sayıdan en az biri 50’den büyükse “Yeterli”, aksi halde “Yetersiz” mesajı veren program
  8. Girilen 3 sayının hepsi 0’dan büyük ve çift ise “Başarılı Giriş”, aksi halde “Başarısız giriş” mesajı veren program


YORUMLAR
52360  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 1514c-sharp-Karşılaştırma-Operatörleri-ve-Mantıksal-Operatörler