C# Rastgele Sayı Üretmek

Random Sınıfını Kullanarak Rastgele Sayı Üretme

Bazen program içerisinde bilgisayar tarafından rastgele üretilecek bir sayıya ihtiyacımız olabilir. Aşağıdaki örnekte iki adet rastgele sayı üretilmiş ve değişkenlere aktarılmıştır.

Örnek:

Random rastgeleSayi = new Random();
int sayi1 = rastgeleSayi.Next(0, 100);
int sayi2 = rastgeleSayi.Next(0, 100);

İlk satırda Random sınıfından rastgeleSayi adında bir nesne oluşturumaktadır. Burada;

Random nesnenin türetileceği sınıfın adı,
rastgeleSayi oluşturulacak nesneye verilecek ad,
new komutu yeni bir nesne üretilirken kullanılan komut,
Random() kullanılan sınıf ile aynı adı taşıyan yapıcı metottur.

İki ve üçüncü satırlarda oluşturulan nesnenin yani rastgeleSayi nesnesinin Next metodu kullanılarak 0 ile 100 arasında bir sayı üretilmiş ve ilgili değişkenlere atanmıştır.

Örnek:

Yukarıdaki gibi bir form oluşturulmuş ve aşağıdaki kodlar yazılmıştır. Amaç toplama öğreten bir oyun yapmaktır. Bilgisayar rastgele iki sayı üretecek, kullanıcı bu sayıların toplamını kutuya girip kontrol edecektir.

int sayi1, sayi2;

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int toplam = sayi1 + sayi2;

int tahmin = int.Parse(textBox1.Text);

if (tahmin == toplam) label5.Text = "Tebrikler, Sonuç Doğru..";
else label5.Text = "Hatalı Sonuç.";

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
Random rastgeleSayi = new Random();
sayi1 = rastgeleSayi.Next(0, 100);
sayi2 = rastgeleSayi.Next(0, 100);
label3.Text = sayi1.ToString();
label4.Text = sayi2.ToString();
}

 

c# rastgele sayı üretme, rastgele sayı, random, randomise, c# random, randomize, rastgele sayı, rast gele sayı üretme

KONU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Bu konu ile ilgili örnek bulunmamaktadır.YORUMLAR
18324  kez okundu.

Online Kullanıcı Sayısı 1843